top of page

Kinder-fluisteraar De oren, ogen en de stem voor baby’s en jonge kinderen”

Baby’ s en kleine kinderen kunnen nog onvoldoende communiceren om zich voor ons, verstaanbaar te maken.

Soms kunnen ze alleen laten zien of horen dat er iets aan de hand is. Dit doormiddel van verschillende emoties, klachten en/ of gedragingen.

De eerste stap is naar de huisarts en specialisten. Als er na vele onderzoeken geen medisch oorzaak is gevonden of aanwijsbare redenen komen ouders bij een o.a. natuurgeneeskundige therapeut en /of bij medium op consult.

Wij zijn geen dokters, vertellen altijd dat de voorgeschreven medicatie gehanteerd moet worden.  Wij hebben ook de taak om door te verwijzen naar artsen of andere therapeuten in belang van de kinderen. Dat staat altijd voorop!

Wat is een “kinderfluisteraar “ 

Het is een gecreëerde term een medium die telepathisch contact kan maken met baby/jonge kinderen. Hierdoor luisteren naar het gefluister van de baby. Zo is waarschijnlijk de naam ontstaan.

Kinderen hebben al vanaf foetus periode een bepaalde beeldtaal een symbooltaal. Zij gebruiken dat spontaan het is een oertaal die ze intuïtief kennen, zonder die ooit geleerd te hebben. Via deze beelden vertellen zij wat er speelt of waar klachten/gedragingen mee in verband staan. 

Op deze manier worden bepaald gedrag, emoties of angsten mogelijk verklaarbaar. 

De kinderfluisteraar kan alleen doorgeven wat de baby of kind vertellen. 

Dit alles maakt mij stil en motiveert het om de kinderen hun stem te laten horen.

​Het onderwerp van mijn eind- scriptie was natuurlijk: Kinderfluisteraar  -communiceren met baby's en jonge kinderen.

Hoe gaat een consult/ sessie : Communiceren met baby’s en jonge kinderen.​ 

  • Tijdens 't gesprek met ouder(s) maak ik contact met jullie baby of kind.  Dit via een foto !

  • Neem hiervoor een foto of een geprinte foto mee 

  • een foto waar baby / kindje alleen op staat.( maximaal 4 maanden geleden/ is genomen)

  • De kinderen zijn niet aanwezig bij 't consult. ( in uitzondering in overleg) .

 

Vanaf aug. 2023 is er een aanpassing:

We plannen gelijk 2 afspraken in de agenda binnen 14 dagen. 

de 1e afspraak 45 min. en een vervolg afspraak 30 min. (binnen 14 dagen), 

Mocht ik invoelen/ en in gezamenlijk overleg dat er géén vervolg afspraak nodig is vervalt deze natuurlijk. 

1e consult : Via de foto ontvang ik de beelden die 't bewijs zijn, waardoor je als ouder weet "er is contact met mijn kind of baby". Dat kan zijn via een bepaalde inrichting in huis of slaapkamer, een specifiek knuffel, een liedje die (groot)-ouders zingen etc. Daarna gaan we met de vraag waarvoor je als ouder komt. Jullie baby of kind laat hier over ook beelden zien wat er is of speelt en in vele gevallen wordt t duidelijk wat de oorzaak is en wat er nodig is om te helpen.  

In vervolg consult/afspraak, maak ik ook weer via foto contact met jullie kindje. We overleggen wat is verbeterd en wat nog extra healing of aandacht nodig heeft.​

Om ruim voldoende tijd te hebben is dit mijn advies: 

voor één kindje consult van 45 min. en vervolg verkorte consult van 30 min. binnen 14 dagen. 

voor meerdere kinderen uit één gezin 70 min. en vervolg consult 30 of 45 min. binnen 14 dagen in gezamenlijk overleg bespreken we tijdens 1e consult. 

Al eerder bij mij geweest voor kinderfluisteraar :  Neem dan contact met mij op om samen te overleggen welke tijdsduur voldoende is voor meerdere kinderen uit jouw gezin. (45 min. of langer)

Kindertekeningen  

Via de kinder tekeningen is er veel te voelen o.a. over gedrag of welke situatie er speelt en nog meer.

Dit kan individueel of tijdens huiskamer readingen

Lees verder of neem contact op voor meer informatie 

bottom of page