top of page

 

Privacy regelement "Praktijk Paula Molenaar"

Met ingang van 25 mei 2018 is het verplicht om nog zorgvuldiger om te gaan met persoonsgegevens. In onderstaand document ligt vast wat Praktijk Paula Molenaar doet met jouw gegevens, om jouw informatie zo goed mogelijk te beschermen en te borgen.

 

PRIVACY REGELEMENT

Praktijk Paula Molenaar, KVK is gevestigd pinksterbloem 7, 1441RH Purmerend is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Afspraken zijn op locaties.

 

PRIVACYVERKLARING

 

Contactgegevens:

Praktijk Paula Molenaar Locatie adres :  Oase feelgood center adres Amstellaan 2B te Purmerend

 

Paula Molenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Paula Molenaar.  Zij is te bereiken via mail adres info@praktijkpaulamolenaar.com of telefonisch op 06-24977396.

PERSOONSGEGEVENS die worden verwerkt. 

Praktijk Paula Molenaar verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. 

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Telefoonnummer

​BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Praktijk Paula Molenaar verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Gezondheid

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar ( alleen met toestemming van ouders of voogd)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Praktijk Paula Molenaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling.

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Praktijk Paula Molenaar neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Praktijk Paula Molenaar gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

-Wix bookings voor het online boeken van afspraken; 

- Wix E-mail marketing shoutout t.a.v. versturen van het maand bulletin. 

- verzenden van mijn NEWS bulletin. (Na toestemming van de ontvanger door middel van inschrijving, hierbij is ook een uitschrijf mogelijkheid via de mail)

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Praktijk Paula Molenaar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

*De mediumschap  consulten : Deze worden maximaal 2 jaar bewaard na afloop van laatste consult. Wij noteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

  • Naam

  • Telefoonnummer

* De behandel dossiers: Bij voetreflex/kleurenpunctuur 

De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar, ingaande na afloop van de behandeling.

Deze termijn geldt voor gegevens die verband houden met de gezondheid. Wij noteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

  • NAW-gegevens ( Naam, Adres en Woonplaats)

  • Telefoonnummer

  • **Email adres

  • ** Geboortedatum

  • **Anamnese en behandelverslagen.     

* *  Deze zijn alleen van toepassing bij behandelingen. 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Praktijk Paula Molenaar verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoeren van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Praktijk Paula Molenaar en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens persoonlijk vragen aan mij of een verzoek sturen naar ons mail adres. info@praktijkpaulamolenaar.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

​Praktijk Paula Molenaar wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Praktijk Paula Molenaar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij telefonisch 06-24977396.

bottom of page